Visuella möten och presentationer – fysiskt och online

Jag hjälper er att göra era möten och presentationer mer visuella och er organisation mer levande genom bilder. Oavsett om ni ska presentera något, jobba fram ett gemensamt resultat, lösa ett problem eller synliggöra en vision, gör bilderna att olika situationer framstår som mer tydliga och enkla att ta till sig. En komplex situation kan beskrivas och förstås bättre i alla sina dilemman med hjälp av bilder.
Min mission är att bidra till förståelse, engagemang och tydlighet genom att spegla det som händer i bilder.
Att visualisera möten och processer för att skapa klarhet är min röda tråd. Nedan förklarar jag mer om respektive tjänst jag erbjuder.
Grafisk facilitering

Grafisk Facilitering

Grafisk facilitering handlar om att leda en process – att facilitera – genom att använda bilder interaktivt. Bilderna som växer fram bidrar till deltagande, kreativitet och klarhet.
Läs mer >>

Graphic recording - visuell dokumentation

Graphic Recording

Graphic recording/visuell dokumentation handlar om att dokumentera möten och workshops genom att ”live-illustrera”, dvs ett slags visuellt simultantolkande av det som pågår i rummet.
Läs mer >>

Kurser och ritcoachning

Kurser & Ritcoachning

Rita det du vill berätta och fånga upp vad andra säger i bilder.
Utveckla ditt visuella språk och träna dig i att dokumentera och facilitera samtal och möten med hjälp av bilder.
Läs mer >>

Trött på Powerpoint-presentationer på möten och konferenser?
Det finns andra sätt att få fram ditt budskap.

Trött på Powerpoint-presentationer?
Graphic recording - SJ

SJ AB

Graphic recording i samband med Ledarmöten och visuellt underlag till arbetsplatsträffar som sker runtom i landet på SJ:s åkstationer. Utgångspunkten har varit att skapa interaktiva och delaktiga möten där bilderna bidrar till förståelse, utbyten och aktivitet. I samarbete med Move Management.

Berättelsen om en svensk skola

Graphic recording av berättelsen om den kommunala grundskolan Navet i Örebro.
Skolans ledningsgrupp och andra nyckelpersoner samlades för att utforska och synliggöra framgångsfaktorer, utmaningar och dra lärdomar inför framtiden.
Filmat av Martin Frisén.

Grafisk facilitering - Husqvarna Fleet Services

Husqvarna Fleet Services

Visuell kundresa och kravhantering i samband med utveckling av mobil app för Husqvarna Fleet Services.

Karin är lyhörd, kvick, varm och väldigt rolig att jobba tillsammans med! Karins arbete har verkligen bidragit till att utveckla våra möten på ett jättefint sätt och väckt nyfikenhet och kunskap om värdet med det visuella uttrycket för att åstadkomma förståelse och resultat.

Lotta Lindén - HR-strateg, Ledarskap & Värdegrund

Vår digitala utvecklingsorganisation lägger stor vikt vid vårt agila arbetssätt och vår kultur. Karin hjälpte oss att på ett enkelt och kul sätt visualisera detta genom ett antal workshops där alla på avdelningen har deltagit.

Jonas Florvik - Director Digital Solutions & Services Global Information Services